Maj-september

             

D13 har til stadighed haft fuld opmærksomhed over sommerens mandag. Sjakket har som billederne viser præsteretr fremskridt på undervogn og de mekaniske dele. Især aksel-vendegearet har taget mange timer. I skrivende stund er aksel-vendegearet og baghjulene monteret på rammen. Der har været bortkommet nogle dele, men de fleste er dukket op bl.a. de to beslag, der skal holde gearet på plads.

Under arbejdet med påsætning af hjulet, kunne det desværre konstateres at det store 75mm gevind på højre side var ikke godt – men ved Pouls store hammer og tålmodighed fik vi rettet gevindet op igen og – efter der var så 3 tiendedele for meget mellemring, som Lars og PerBørge fik drejet af er hjulet endelig monteret .

Alle dele runder traditionen tro sandblæseren. og bliver malet inden montering.

Vil du være opdateret se mere på maskin-nyt!

 

 

Februar-april

 Det har været et godt forår for D13. Der er sket store fremskridt på maskinen, men som så så meget andet, er arbejdet stort og omfattende. Humøret er dog højt i truppen, der trofast gnaver sig igennem arbejdet og der er sker noget hele tiden .  Træarbejdet er stort set afsluttet så nu er det mekanikken der står for skud.     Klik på billederne, så bliver de store.
 
Der er arbejdet på gear og skiftemekanik og opgaven med at skrumpe hjulstillingen til de obligatoriske 700 mm er også godt i gang. Aksel-blokken med de to aksel-ender er fræset af på trædefladen, der hvor fjedrene skal hvile, så alt passer.

Der har været gang i både sandblæsermaskinen og de store pensler og der er malet mange forskellige dele.

Rammen er er forstærket med afstiver-jern, der er svejset i og grundmalet, forbroen er blev skåret over og svejset sammen igen. Hjulene er renset, grundet og malet så de er klar til at sætte på. Nederste fotos er af aksel-vendegearet.
 

         

Følg restaureringen af VBV D13

Det sker   Maskinafd.  


 
 

 D 13's histoie


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli - august 2005.

D 13 er taget i værkstedet og Maskinafdelingen søger at danne sig et overblik og koordinere
de overordnede indsatser.

     

                   
Beklædningen er taget af. Omsporingen bliver
en stor opgave på grund af aksel-vendegearet og chasisrammens konstruktion.
  Førerrummet hvor man sidder på tværs af køreretningen. Apteringen er noget mølædt efter mange års stilstand.  
                  

T.V. Et vue ind i D13 med bænkene på langs. I ryglænet er der 2 små låger, hvor der bag den første sidder betjeningen for de forreste vinduers op- og nedrul . Gennem den anden, er der adgang til et smalt depotrum for sække, som  man efter sigende sad på for at højne komforten....En genial detalje. 

T.H.  Maskinrummet med den 4- cylindrede Fordson motor, som benyttet i mange
VBV enheder, her set fra manifold-siden. Cylinderen på tværs over motoren er dieseltanken. 

  

  

D13 set fra bagenden. Eneste adgang til kabinen er gennem døren her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top

 

 

 

 

 

 

 

September - oktober 2005.
 

 
    

Først i september er karossen løftet af cahasisrammen og døre, løsdele og tagbeklædning er demonteret. Øvre del af D13 ses her i værkstedet.

Billederne er taget lørdag d. 03.09, der var en af septembers
dejlige sommerdage.

  

Mange har set frem til at dette unikke køretøj skulle restaureres.  Aktive medlemmer besigtiger konstruktionen og drøfter slagets gang.

Argghhh, tz-pøj hvor der støves.

  

Berild afrenser rammen, der er pæn trods mange års
kørsel langs Vesterhavet og mange års stilstand.
 

   
   
 

I sidste del af september er baghjulene skilt fra aksel-vendegearet.
Bladfjedre, bremsetøj og pedalarrangementet ses i baggrunden.

   

 

 
 

I oktober skæres rammens vanger fra hinanden, mhp tilpasning til den kommende sporvidde.

 

Til top

 

 

 


 

IBKs motorvogn, D13 stammer fra Vandbygningsvæsnet, VBV i Agger, der formentlig selv har fabrikeret køretøjet omkring 1950.

Industribanen blev anlagt for transport af høfdeblokke til den omfattende kystsikring, der blev gjort i form af høfdebyggerier på Agger tange. D13 er som noget helt specielt på en industribane, blevet brugt til transport af mandskab til og fra høfderne. I førerrummet er plads til 2 , men i kabinen er plads til 8 personer.
D13 var et blandt mange forskellige typer af materiel Vandbygningsvæsnet rådede over. Ruston, Pedershaab og Frichs, var lokomotiver der var at finde på banerne men der var også flere person- og motorvogne. IBK har endnu en motorvogn bevaret, VBV 7 fra 1933, desværre i meget ringe stand efter mange års ophold udendørs.
VBV havde omfattende 785 mm. banenet i Agger, Thyborøn og Ferring. Lokomotiver og vogne i den røde farve hørte til i Agger, mens man i Thyborøn havde gule, og i Ferring blå enheder. Nr 7, som ses på billedet th, hørte til i Ferring. Efter endelig nedlæggelse af den sidste af banerne i Agger (1982-83) og afholdelse af en efterfølgende auktion, solgtes D13 til Fårup Sommerland. I 1992 overlod Fårup IBK hhv. D13 og No7.

VBV nr.7 i Ferring ca. 1950. Arkivfoto BH.

 

Til top

Af øvrige maskiner fra VBV i Agger råder IBK over D10: PM 1955 og D5: Frichs 1947. Fra VBV i Thyborøn, D8: PM 1956 og fra VBV i
Ferring No. 9 PM 1934. og nr. 7 PM 1933.

Banerne i Ferring nedlagdes i 1975, i Thyborøn 1976 og Agger 1982-83.

 

 

 
IBK gik i juli 2005 i gang med restaureringen af VBV  D13, et klenodie, der stammer fra Vandbygningsvæsnets omfattende baneanlæg i og omkring Agger. En omfattende restaurering, du kan følge og læse mere om her på disse sider.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

November-december 2005.
 

Her midt i december er D13 adskilt i atomer.

Rammen er ved at blive svejset sammen igen og arbejdet på trækarossen fortsættes.

D13s tag ligger i  værkstedet up side down. Lister og kanter i tagkonstruktionen skal repareres, slibes og lakeres. Det er et stort arbejde der venter os.      

D13 set fra siden hvor det der engang var førerrummet er fjernet. Dørene, vinduesramme, hjørnestolper, gulv etc. skal udskiftes i større, end mindre grad.

 

 

Der er meget træarbejde der skal erstattes af nyt, og et solidt stykke arbejde venter os, da alt er skåret specielt og tappet sammen.

Et gedigent stykke håndværk mandskabet i sin tid har præsteret ved VBV - noget der kunne genfindes i alle træarbejderne på både lokomotiver og vogne.

 

     Vangerne i rammen er skåret fri så afstanden kan mindskes de 85 mm.

Forreste pufferplanke mangler boring af nye huller før denne er klar til montage.

 

aksel-vendegearet er adskilt og ligger her sammen med akslerne hvorpå hjulene engang kommer til at sidde igen. Akslerne er koniske og hjulene skrues fast. Maskinafdelingen mener at have en god og mulig løsning på  omsporingen.

 

TH.  Et af mange eksempler på råd i konstruktionen som vi skal til at kaste os over. Et godt vinterprojekt.

 

 

Til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Januar-februar 2006.

Årets første måneder har budt på mange andre opgaver på Hedehusgården, bl.a. flytningen af snedkeriet fra 1. sal, til vores nye lokaler i garagen på gårdspladsen. Foruden dette er der lavet ny adgangsvej samt en del isoleringsarbejder i porthullerne og i skillevæggene i vores maskinværksted.

På trods af disse omfattende opgaver har medlemmerne imponeret ved, at holde jævn fremdrift i projektet her i årets 2 første kolde måneder.

Rammen som omtales i december, er svejset sammen og diverse modificeringer og forbedringer, som omsporingen har krævet, er gennemført.

Taget er som det kan ses på billederne, blevet flyttet ind i det nye træværksted hvor det er blevet repareret, slebet ned og oplakeret på både yder og inderside. 

Til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Marts-maj 2006.

Arbejdet med D13 skrider frem. Der arbejdes på trækonstruktionerne sideløbende med at rammen klargøres. Arbejdet med at lave tro kopier af de mange dele, der har været angrebet af råd, og derfor ikke er i orden, fortsættes her i marts og april. Som det ses på billederne, er man i snedkeriet i gang med at fabrikere nye stykker til D13   1:1samlesættet.
 

 
Trævangerne er nydeligt reproduceret.
Her er det en tro kopi af den gamle
underdel til frontvinduet, der er lagt
frem til ære for fotografen.

Rammen er renset helt i bund og har fået de første lag maling. Her er Leif og Kenneth i gang med projektet en mandag aften først i april.

Til top

    

Klubbens altid aktive fotograf bliver som regel selv snydt for at medvirke på billederne.
Der skulle med disse 2 billeder være rettet nogenlunde op på forholdet.

Gulvet har fået skiftet brædder ud. Det er i begge sider, hvor vandet har haft fri adgang via vinduesskaktene, og uhindret rendt ned og givet råd. Resten af gulvbelægningen er i fin stand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Juni-august 2006.

Over sommeren er mange timer gået med drift af banen. Der er produceret stolper mv. og arbejdet skrider stille, men sikkert fremad. Vi kunne godt være flere om opgaverne.

 

Til top

 

 

 

 

 

 

 

 

September - december 2006

Der sommeren over blevet arbejdet videre på stolperne og alle sammen er ved at være færdige. Taget er nu også monteret. Pladerne til førerrummet, hvor speederpedalen sidder, er nu passet til det nye ramme-mål og malet sort.

På træværkstedet er der fremstillet lister til nye sidepaneler og flere af de bærende stolper til vognkassen er renoveret. Skillevæggen mellem førerrum og passagererne er blevet slebet og skal nu lakeres.

 

Til top

 

 

 

 

 

Januar - marts 2007

Gruppen er blevet udvidet med 2 nye medlemmer, Poul og Torben. D13´s gear er en opgave, der kræver en hel del snilde, men der er gode ideer til hvordan det lader sig løse. Delene er renset af så de kan inspiceres og der er arbejdet med hvordan renoveringen og tilpasningen af gearet skal udføres. Vi har fremstille en stand til differentialet der passer nøjagtigt til Pedersen fræseren, lige klar til at bore bolthuller. Torbens idé med gevindbolte og IKEA-gevind blev bragt til udførelse på D13, under kyndigt opsyn af flere. Første hug gik perfekt, andet krævede lidt søgen, men solidt bliver det. Jan har føjet endnu flere dele til puslespillet.

Sidelisterne mellem stolperne monteret og det går planmæssigt fremad. På VDF drejebænken, er det store klohoved på for at kunne dreje recesser af.

 

 

Tv. Der arbejdes i træværkstedet.                               Th. Den nye VDF drejebænk vi har fået fra DSB er i gang.

 

Tv.Der bores drejes og tilpasses.                            Th. er tegningerne til aksel-vendegearet.

 

Til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April-juni 2007

Der sker hele tiden fremskridt med de mekaniske dele, men traditionen tro, kræves der mange timer.

På træsiden er hele skelettet komplet og rådbeskyttet med Gori 11 og de 3 døre er ved at blive renoveret. Også den er rimelig medtaget af råd og tidens tand.

Nederst et par billeder af akselhusets renovering der er godt i gang. TV. ses patienten på operationsbordet i værkstedet. Først i juni er et skævt hul i aksel-vendegearet (fra gammel tid) blevet rettet op og tilpasset lejeskålen ( der i daglig tale kaldes  "dimsen") og på træ-siden fortsættes der med bagdøren.

 

Fortidens synder forsøges rettet – temaet: skævt. En lidt større opgave venter.


     

 

  

 En af stolperne fra bagdøren, der desværre også er tydelig mærket af tidens tand.

 

 

Fordør under behandling.

 

 

 

Til top

 

 

 

 

 

Juli- december 2007

 

Over sommeren er arbejdet skredet roligt og stødt fremad, men det fine detaljerede tilpasningsarbejde, tager meget af tiden i projektet.

Der er fremstillet helt nye sideliste til hele vejen rundt på karossen og de er profilerede og med fer og not, som en slags miniudgave af et profilbræt.

Der er skiftet mange dele i alle tre døre og generelt er arbejdet med de mange sidelister og arbejdet på dørene gået godt.

Her i december er alle listerne blevet færdigmonteret og hele karossens trækonstruktion er behandlet mod fremtidig råd, med den kendte fra Gori.

Arbejdet fortsætter ufortrødent og holdet bag D13 er nu gået videre med restaureringen af bænkene, der skal være inde i passagerkabinen.

 

Leif har leveret de meget sigende billeder af det store flotte arbejde.

 

 

Til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januar2008, har budt på fremskridt.

Teksten er frit taget fra nyhedsmail fra Maskinafdelingen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færdiggørelsen af aksel-vendegearet tegner således lysere end længe nu Torben er blevet færdig med pakninger til gearet og sammen med Bjarne fik vi set på styrearmene.  Leif fik skilt gear-skifteforlængerens kardan-led – godt rusten. På vendegearet blev flere dele hevet over fra remisen, bl.a. aksel og kronhjul. Lejeskåle blev taget ud og der blev set på næste opgave, nemlig fremstillingen af styrenoterne, der sidder på aksel og passer ind i "klo-koblingen".  Arbejde på D13 sidedør fortsatte, 2 lus anbragt og tilpasset, fodplade monteret. Der blev set på de næste dele, der skal behandles for at kunne komme i gang med D13´s undervogn.

Herunder detaljer i træarbejdet, der bevarer så meget af det originale træ som overhovedet muligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til top