Nye lokomotiver og vogne til IBK.  
  IBK har fået overdraget de lokomotiver og vogne der nu i over 10 år har stået udenfor udstillingsbygningerne i Korsør. Selve udstillingen er på grund af lave besøgstal lukket for noget siden og bygningerne brugt til andet formål. Materiellet har stået under åben himmel siden tunnellen stod færdig og har indtil lørdag d. 28. april, kunnet beses fra betalingsanlæget når man kørte forbi. Nu er materiellet ankommet sikkert til Hedehusene og foreløbig opmagasineret på Brandhøj station. Endnu et stykke danmarkshistorie er reddet fra skærebrændere og ophuggere. Der er tale om 2 lokomotiver, en kassevogn, en lav og en høj fladvogn.

 

Loko, en kassevogn og to typer fladvogne.

Det ene af de 2 lok ved udstillingen. Vandaler har  sædvanen tro også her været på besøg.

 

Et godt billede af sporanlægget i Halsskov, fundet i Sund og Bælt A/S fotoarkiv, taget af Jan Kofoed Winther tilbage i 1991.

 

 
 

Billede fra Brandhøj station. Tunnellen er færdig og historien om hvordan den blev til, er  glemt af mange, så her er lidt genopfriskning:

1988 juni 23.: Det første spadestik tages af Trafikminister H. P. Clausen.
1990 juni 06.: Boremaskinerne Selandia og Dania starter som de første på boring af tunnelrør.
1994 oktober 15. Prins Joachim er den første person igennem tunnellen.
1997 juni 01. Officiel åbning af banen under og over Storebælt. Godt et år efter, åbnes hele broforbindelsen for biler.

Flere billeder og tekster omkring byggeriet: http://www.sundogbaeltfoto.dk